Kastia BV & TOTAMIN
TOTALE administratie - MINIMALE kosten
Kastia BV

Kastia BV is in 2006 opgericht om organisaties te ondersteunen bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het toepassen van opensource software zonder licentiekosten. Teleurstelling in de mogelijkheden, kosten en garanties van commerciële software waren in 2006 een belangrijke motivatie bij de oprichting van Kastia. Dit terwijl opensource software zich ook toen al op steeds meer gebieden had ontwikkeld tot een volwaardig alternatief voor commerciële software. Een ontwikkeling die is doorgegaan en openSource software biedt anno 2014 prima mogelijkheden voor het  realiseren van

totale administraties tegen
minimale kosten


Totale administratie:
Kastia beschouwt de administratieve processen in hun onderlinge samenhang en opereert hierbij vanuit één informatieplan  voor een organisatie.  Dankzij de grote verscheidenheid aan beschikbare goede opensource oplossingen kan meestal het gehele informatieplan met opensource software worden gerealiseerd. Hierbij dient een opensource ERP pakket, dat de fina
nciële en logistieke bedrijfsprocessen ondersteunt, als basis. Afhankelijk van de specifieke wensen van de organisatie zal dit aangevuld kunnen worden met andere opensource systemen. 

Minimale kosten:
Kastia werkt met betrouwbare, goed opgebouwde en uitgebreid gedocumenteerde opensource software pakketten die zich in de praktijk hebben bewezen. Pakketten die door vele bedrijven worden ondersteund en die een actieve ontwikkel en gebruikersgemeenschap kennen. Hierdoor heeft u als klant geen licentiekosten, bent u niet afhankelijk van één specifieke software leverancier en kunt u profiteren van de ervaringen van anderen. De geïntegreerde aanpak resulteert in een effici
ënte bedrijfsvoering.  Verder vermijdt Kastia  onnodige  "toeters en bellen"  zodat systeem en opleidingskosten laag blijven. Deze aanpak resulteert in een oplossing die zowel bij het implementatie als bij het dagelijks gebruik aanzienlijk goedkoper is dan een oplossing met commerciële software.

Totamin:
Totamin  is de verzamelnaam voor de van (online) opensource oplossingen die Kastia en haar partners ondersteunen. Bij implementaties werkt Kastia BV samen met specialisten die een bepaalde toepassing of een specifiek probleemveld  goed kennen. Hierdoor waarborgt Kastia dat altijd de juiste specialisten een implementatie ondersteunen.